sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Kokoomuksen hallituksessa olon aikana tehdyt veronkorotukset viimeisten vuosien aikana

Stubb 5.4.2016
– Hallituksen talouslinja pitää, sitoudumme velkaantuneisuuden taittamiseen, eikä veroaste nouse, listaa Stubb.

Kokoomuksen hallituksessa olon aikana tehdyt veronkorotukset viimeisten vuosien aikana:
1. Inflaatiotarkistusten tekemättä jättäminen 2013 ja 2014
2. Solidaarisuusvero yli 100 000 euron ansiotuloille
3. Yle-vero 2013
4. Keskimääräinen kunnallisvero kiristys min 0,1 prosenttiyksikköä 2013
5. Kaikkien arvonlisäverokantojen sekä vakuutusmaksuveron korotus yhdellä (=kahdella) prosenttiyksiköllä 2013
6. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveron verokanta 1,6 %:sta 2 %:iin v. 2013.
7. Kiinteistöyhtiöiden velkaosuus lisätään varainsiirtoveron veropohjaan eli varainsiirtoveron kiristys 2013
8. Liikennepolttoaineverojen korotukset 2012 ja 2014
9. Jäteveron korotus 2013 sekä
10. Turpeen veron korotus 2013 ja 2015
11. Makeis- ja virvoitusjuomaveron pohjan laajennus ja korotukset 2011–2012
12. Alkoholi- ja tupakkaverotuksen kiristys 2012
13. Eräiden palveluiden alennetun ALV-kokeilun päättyminen, eli ALV:n kiristäminen
14. Auto- ja ajoneuvoverotuksen korotukset 2012–2013
15. Pankkivero 2013
16. Windfall-vero 2014
17. Kotitalousvähennyksen tason alentaminen
18. Lukuisia välillisten verojen korotuksia, mm. lähes kaikkien virkakyöstimaksujen korotukset 2013
19. Energiamääräysten, ajolupien, metsästyslupien, aselupien, nuohousmaksujen jne jne korotukset 2013
20. Rikkiveron voimaansaattaminen (aiheuttaa teollisuudelle kustannuksia välittömästi) 2015
21. Eläketulon lisävero
22. Sähköveron nosto
23. Pääomaverojen tuplakorotus
24. Vakuutusmaksuveron korotus
25. Arvonlisäpohjan laajennukset, mm. omaishoito
26. Sairausvakuutuskorvausten alentaminen
27. Kaukolämmön (käytännössä pakollinen kaava-alueilla) jatkuva nousu
28. Ulkomaisten nettiostosten rajoittaminen
29. Km-korvausten vähennysoikeuden rajoitukset
30. Kuntien tuloverotuksen kiristykset valtionosuuksia leikkaamalla 2014
31. Kiinteistöverotuksen yleinen kiristys
32. Kiinteistöverojen kiristys 5-10 % kiinteistöjen arvopohjan laskentatavan muutoksilla
33. Makeis- ja virvoitusjuomaveron korotukset 2014
34. Alkoholi- ja tupakkaverotuksen kiristys 2014
35. Polttoaineveron korotus 2014
36. Sähköveron kiristys 2014
37. Perintöveron korotus 2013
38. Lahjaveron korotus 2013
39. Lukuisat viranomaismaksujen kiristykset vv. 2014-15.
40. Maahantuonnin rajoitukset vuonna 2014.
41. Talkootyön verotuskyttäys alkaen 2014.
42. Rakennustyön valvonnan lisääminen: eli jokaisen rakennuksella työskentelevän veronumeron aiheuttamien viranomaisvalvonnan maksujen kiristykset 2014
43. Pullonpalautustulojen verotus http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/pullonpalautus-verotoimistoon-kertoo-isommasta-tyytymattomyydesta
44. Kunnallisverojen kiristys keskimäärin 0,2 % vuoden 2014 alusta
45. Tulevat kunnallisveron kiristykset vuoden 2015 alusta.
46. Ajoneuvoveron lisäkiristykset vuoden 2015 alusta.
47. Makeisveron lisäkiristykset vuoden 2015 alusta.
48. Sähköveron lisäkiristykset vuoden 2015 alusta.
49. Polttoaineveron lisäkiristykset vuoden 2015 alusta.
50. Pääomaveron lisäkiristys vuoden 2015 alusta.
51. Lahja- ja perintöverotuksen korotukset vuoden 2015 alusta.
52. Solidaarisuusveron kiristys vuoden 2015 alusta.
53. Jäteveron korotus vuoden 2015 alusta.
54. Asuntolainan verovähennysoikeuden osittainen poistaminen 2015.
55. Kaasupullovero 1.6. 2015.
56. Kalastusveron korotus 40 %:lla 2016.
57. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun muuttaminen budjettirahoitteiseksi v.2015.
58. Tupakkaveron korotus v.2016 alusta. Tupakkaveroa korotetaan neljään otteeseen vuosina 2016-2017, yhteensä 135 miljoonalla eurolla.
59. Ajoneuvoveron kiristykset v.2016. Ajoneuvoveroa korotetaan 100 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 36,50 euron korotusta vuosittaiseen maksuun. Korotus toteutuu täysimääräisenä vasta vuonna 2017 veron laskutusjaksojen johdosta.
60. Asuntolainan korkovähennyksen pienentäminen 10 %-yks./vuosi v.2016-2019
61. Kiinteistöveroprosentin ala-ja ylärajoja korotetaan
62. Energiaveroja korotetaan v.2016 alusta. Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 75 miljoonalla eurolla.
63. Yleisradioveron korotus v.2106 alusta.
64. Pääomatuloverotuksen ylempää verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin v.2016.
65. Solidaarisuusveron, eli valtion tuloveroasteikon korkeimman portaan, alarajaa alennetaan 90 000 eurosta 72 300 euroon vuosille 2016 ja 2017.
66. Työntekijän keskimääräistä työeläkemaksua korotetaan 1,20 prosenttiyksiköllä 2017-2020.
67. Työntekijän keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,95 %-yks. 2017-2018.
68. Nostetaan SOTE-palvelujen asiakasmaksuja ja kiinteistöveroja v.2016 130 miljoonalla
69. Erilaisten tukien ja etujen indeksejä leikataan aiemman jäädytyksen lisäksi 195 miljoonaa v.2016
70. Sairauspäivärahasta leikataan 22 miljoonaa v.2016 muuttamalla ylempiä tulorajoja
71. Makeisverosta menetetyt tulot korvataan nostamalla polttoaineveroa v.2016

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti